Leesterapie

Om goed te kan lees is uiters belangrik en daarom is dit soms nodig dat ‘n leerder (groot en klein) leesterapie moet ontvang.

Ons verskaf nie self leesterapie nie maar kan “leessentrums” aanbeveel wat goed nagevorsde metodes

gebruik, goed gevestig is en goeie resultate bereik.

Vervolgens is meer inligting rakende die bestaande leesterapie wat deur bekende leessentrum aangebied word

Wie sal baat by leesterapie?

 • Goeie presteerders op skool en universiteit wat daarna streef om steeds beter te doen.
 • Diegene wat iewers agter geraak het en net ’n bietjie ekstra aandag nodig het om weer op standaard te kom.
 • Leerders wat regtig sukkel om te lees en wat intensiewe en individuele terapie benodig.

Leesprogramme word opgestel en aangepas om by die leerling se huidige leesvaardigheid te pas. Die vordering (hoe klein ook al) wat van les tot les behaal word, word erken en ingewerk in die opeenvolgende lesse. So word die werk volgens die leerling se vordering al moeiliker – sonder om hom/haar moedeloos te maak en eerder om hom/haar aan te spoor om beter te presteer.

Evaluering
‘n Standaard-evaluasie word met die aanvang van die leesterapie gedoen.

Deurlopende evaluasie word na elke leesles gedoen, waarby die moeilikheidsgraad dienooreenkomstig aangepas word.
Die normale (standaard) lees-evaluasie vir gr. 4-12, sluit die volgende in:

 • Leesgradering
 • Speltoets
 • Omkeringstoets
 • Ruimtelike oriënteringstoets
 • Reflekstoets (ILT)
 • Wilkinstoets

Leesles
Elke leesles is doelmatig ontwerp en daarop gemik om:

 1. die leesspoed (w.p.m.) te verhoog;
 2. die woordeskat uit te brei;
 3. begrip te verbeter;
 4. soeklees-tegnieke aan te leer;
 5. spelling te verbeter;
 6. geheue te verbeter; en
 7.  oogbewegings, geassosieer met lees, te verbeter. Laasgenoemde sluit in:
  a. leesrigting,
  b. oogspan,
  c. fiksasie,
  d. duur van fiksasie,
  e. regressie,
  f. terugkeer-aksie (“return sweep”), en
  g. visuele persepsie.

 

line
Website by SEOc & bCreative