Studiekursus

Studiekursus

Kom doen die studiekursus en leer eenvoudige, maklike tegnieke om beter punte te kry.

Die volgende kursusse is:

      Klas     Dag       Maand
Graad 5, 6 en 7     –       –
Graad 8 en 9   26 -27  Maart 2019
Graad 10 en 11   23 -24  Maart 2020
Graad 12       (op versoek en ooreenkoms)

Verdere besonderhede:

Die Studiekursus word in die vorm van ’n werkswinkel aangebied.

Die leerlinge word nie net bekendgestel aan verskillende studiemetodes nie, maar kry genoegsaam tyd om dit prakties toe te pas ten einde die studiemetode(s) te kies waarmee hy/sy gemaklik voel en die beste vir hom/haar werk. Die Engelse gesegde “the proof of the pudding is in the eating” is hier geldig.

Die feit dat ons klasse uit ’n maksimum van 7 en ’n minimum van 4 leerlinge bestaan en verder dat ons twee is wat die kursus aanbied, is die rede vir die suksesvolle verskil wat ons in die leerlinge se lewe bring.

Die basis (fondament) en kern konsep in ons kursus is die feit dat elke individu:

~       uniek deur God geskape is.

~       verskil in hoe hy/sy leer, dit is verskillende leerstyle het.

~       verskil in hoë hy/sy oor sake en dinge dink, dit is verskillende denkvoorkeure het.

Verskillende Leerstyle

Die idee van geïndividualiseerde leerstyle het sy oorsprong in die 1970’s en het sederdien enorme populariteit verdien.

Die mees algemeenste en populêrste model is die een wat deur Neil D. Flemming ontwikkel is en leerstyle in vier kategoriee verdeel, naamlik  (VARK)

~       Visueel         (Visual)

~       Ouditief       (Auditory)

~       Lees/Skryf   (Read/Write)

~       Kinisteties    (Kinesthetic)

Neil D Fleming se model “VOLK”(afrikaanse akroniem) kan in die verskillende kategorie as volg verduidelik word:

~       Visueel – persone wat leer deur beelde. (dink in foto’s, visuele-hulpmiddels, videos, diagramme, uitdeelstukke, ens)

~       Ouditief – persone wat leer deur te luister. (luister na lesings, besprekings, CD’s, ens)

~       Lees/Skryf – persone wat leer uit die teks. (die maak van lyste, lees handboeke, notas neem)

~       Kinesteties – persone wat leer deur te doen en fisiese bewegings. (praktiese aktiwiteite, projekte, eksperimente, ens).

Ons gebruik hierdie model in ons kursus om die leerlinge se voorkeur leerstyl(e) te identifiseer en hulle die kans te gee om hulle opvoedkundige ervaring te maksimeer, dit is deur hulle geheue optimaal te gebruik en te fokus op die studiemetode(s) wat vir hom/haar werk

Verskillende Denkvoorkeure

Kreatiwiteit is die uitgangspunt by die bepaling en gebruik van denkvoorkeure.

Kobus Neethling (sien NBI) definieer kreatiwiteit as dit wat as ‘n leefwyse beskou moet word waarin die manier hoe die mens dink, droom en hoe hy dinge doen, saamgevat word.

In sy boek: Creative People Can Perform Miracles (2001, p18-19) identifiseer hy 6 waardes, naamlik entoesiasme, passie, eerlikheid, vertroue, aanmoediging en begrip, wat krities belangrik is vir kreatiwiteit om in ‘n leeromgewing te floreer en dinamies te werk.

Ons bepaal die denkvoorkeure van elke student met behulp van die “Senior Leerling” evaluasie-model wat deel vorm van die NBI-reeks evaluasies. Die resultate van die evaluasies word dan gebruik om die leerder se denkvoorkeure, en vervolgens sy breinprofiel te bepaal.

Die kennis wat elke leerling van homself kry uit so breinprofiel stel hom/haar in staat om op grond van sy/haar voorkeur leerstyl(e) en denkvoorkeur(e), die beste keuses te maak oor watter studiemetode(s) die beste vir hom/haar werk.

 

Uitkomste

Die uitkomste van die kursus is gevolglik die bevordering van, en die effektiewe aanwending van die volgende aspekte van studeer:

  1. Denkvoorkeure bepaal en toepas – watter leerstyl pas by die leerder se unieke denkvoorkeure?
  2. Motivering (ek kan!). Leerlinge is meer doeltreffend as hulle gemotiveerd is. Motivering bevorder nie net belangstelling nie, maar ook konsentrasie en begrip van dit waarmee hulle besig is – om met ‘n doel te leer. Dit behels verder ook die wil (begeerte) om te verbeter, die kennis van hoe om te verbeter en baie gereelde leeroefening.
  3. Studiemetode(s) wat pas by die unieke denkvoorkeure.
  4. Inoefening van die leerling se voorkeur-studiemetode(s) maar ook die blootstelling aan ander studiemetodes wat vir die verskillende vakke gebruikkan word.
  5. Beplanning en eksamenvoorbereiding.

 

Wie:

Wie sal baat by studiekursus?

~       Leerlinge / Studente wat baie goed presteer en steeds daarna streef om beter te doen.

~       Leerlinge / Studente wat iewers agter geraak het en net ’n bietjie ekstra hulp nodig het om ’n effektiewe studiemetode te leer.

~       Leerlinge / Studente wat regtig sukkel om te leer en wat intensiewe inoefening van die beste studiemetode (vir hom/haar) nodig het

~       Enigiemand wat hulp nodig het met leerwerk.

 

Plek:

Die kursus word by ons Leersentrum in Eldoraigne vir leerlinge van graad 5 tot 12 aangebied en maak voorsiening vir 7 leerlinge per kursus.

Die klasse word in groepe ingedeel:

~       Graad 5,6 en 7

~       Graad 8 en 9

~       Graad 10,11 en 12

Alle skryfbehoeftes wat nodig is, word deur die sentrum verskaf.

 

Klastye:

Die 9-uur studiekursus word in drie sessies verdeel, naamlik

Naweke: Vrydagmiddag van 14:00 tot 17:00 en Saterdae van 9:00 tot 12:00 en ook 13:00 tot 16:00.

Weeksdae:  Drie opeenvolgende Woensdae van 14:00 tot 17:00 aangebied word.

Skoolvakansies: Oor twee dae

‘n Volledige rooster word beskikbaar gemaak op die dag van registrasie vir die bywoning van die kursus.

 

Kostes

Die studiekursus beloop:

  • R1600.00 per leerling met ‘n NBI Breinprofiel ingesluit
  • R1100.00 per leerling – sonder ‘n NBI Breinprofiel

Alle skryfbehoeftes en boeke word verskaf en is ingesluit

 

line
Website by SEOc & bCreative